TUAH SUJANA

menjadi pemula bulatan

Pendidikan

Saya kira sudah tiba masanya kita menyemak kembali segala-galanya tentang pendidikan di Malaysia. Generasi datang dan pergi, namun jika tiada sebarang perubahan dan kebobrokan kekal, ia menjadi igauan ngeri. Saya cuba mencungkil gagasan penting dan memuatnya dalam bank idea. Semangat Generasi 90-an!